Chałupa góralska Kawuloków - ISTEBNA nr 824

Chałupa znajduje się po prawej stronie jadąc od centrum Istebnej, ok. 200 m. dalej jest kościół. Kilkadziesiąt metrów przed chałupą Kawuloków jest inna ładna drewniana chałupa. Przebiegające w pobliżu szlaki rowerowe to: Zielony (Trasa Greenways - pętla górska) i czerwony (pętla Euroregionu Cieszyńskiego). Przed chałupą Kawuloków, od strony drogi stoi tabliczka informacyjna.
O drewnianej chałupie Kawuloków: Chałupa Kawuloków
Chałupa Kawuloków pochodzi z 1863 roku, jest konstrukcji zębowej i jest pokryta gontem. Wewnątrz jest Izba Regionalna.
O Istebnej:
Typ: wieś gminna Warto zobaczyć również:
Powiat: cieszyński
  • Gospodę "Rogowiec"
  • Kaplicę Konarzewskich
  • Województwo: śląskie
     
    Inna chałupa