Figura Jana Nepomucena na kolumnie - WODZISŁAW ¦L. - ZAWADA ul. Oraczy 210a

mapka Pomnik stoi na wysokiej betonowej kolumnie między drzewami i bardzo trudno go zauważyć, (na mapce zaznaczony jako czerwony krzyż na kwadracie). W pobliżu przebiega rowerowy szlak 316Y.
O figurze Jana Nepomucena: Figura Jana Nepomucena
Postawiona w końcu XIX w. Postument wysmukły, otynkowany, słupowy na planie kwadratu, zwieńczony gzymsem. W zwieńczeniu kamienna figura ¶w. Jana Nepomucena.
O Zawadzie:
Typ: dzielnica
Miasto: Wodzisław ¦l±ski
Powiat: wodzisławski
Województwo: ¶l±skie