Figura Jana Nepomucena w kapliczce & lipa drobnolistna - STANOWICE ul. Zwycięstwa

mapka

Kapliczka stoi pomiędzy kościołem, a ul. Zwycięstwa, nie ma drzwi, w środku jest figura Jana Nepomucena.

Lipa drobnolistna stoi pomiędzy kościołem, a ul. Zwycięstwa, wrasta się w kapliczkę.

O Stanowicach: Kapliczka z figurą Jana Nepomucena
Typ: wieś
Gmina: Czerwionka - Leszczyny
Powiat: rybnicki
Województwo: śląskie