jaktrafic.org
Przyroda chroniona
Formy ochrony
Wykazy przyrody chronionej
dolnośląskie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
śląskie
wielkopolskie
reszta polski
Odznaka
Turysta - Przyrodnik

Miejscowość(Ascending)
Dzielnica(Ascending)
Nazwa(Ascending)
Lokalizacja(Ascending)
 
 
Data
Dodał
[Collapse] Polska
 [Collapse]województwo mazowieckie
  [Collapse]powiat (całe województwo)
   --Kampinoski Park Narodowyna terenie powiatów: nowodworskiego, pruszkowskiego i sochaczewskiego, historia obiektu ~/photos/przyroda/panorama_4.jpg27/06/2019Krzysztof Kokoszka
   --Nadwkrzański obszar Chronionego Krajobrazuobejmuje teren Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej ~/photos/przyroda/dsc08495.jpg23/06/2019Brygida Kicińska
   --obszar Natura 2000 "Dolina Dolnego Bugu"obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego - ok. 260 km ~/photos/przyroda/dsc06735.jpg13/09/2016Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat ciechanowski
   Ciechanów-zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Rzeki Łydyni"uL. Zamkowa ~/photos/przyroda/ciechanow_3.jpg24/06/2019Brygida Kicińska
   Opinogóra-ścieżka przyrodniczo - dydaktycznaw zespole pałacowo-parkowym, historia obiektu ~/photos/przyroda/dsc08782.jpg24/06/2019Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat lipski
   Sienno-lipa drobnolistnaprzy murze na placu kościelnym kościoła św. Zygmunta, historia obiektu ~/photos/przyroda/sienno.jpg26/08/2011Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat mławski
   Strzegowo-dąbul. Kościelna, obok dzwonnicy ~/photos/przyroda/strzegowo_pp_nr_2.jpg23/06/2019Brygida Kicińska
   Strzegowo-dąbul. Kościelna, za kościołem ~/photos/przyroda/strzegowo_pp_nr1.jpg23/06/2019Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat piaseczyński
   Rembertów-pomnik przyrodyul. Kościelna 1, obok kościoła ~/photos/przyroda/rembertow_pp.jpg31/08/2015Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat płocki i miasto Płock
   --Brudzeński Park Krajobrazowyna prawym brzegu Wisły na płn. zachód od Płocka, przyujściowy odcinek rzeki Skrwy Prawej, historia obiektu ~/photos/przyroda/dsc05331.jpg28/08/2016Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat siedlecki i miasto Siedlce
   Wodynie-pomnik przyrodypl. kościelny ~/photos/przyroda/wodynie_pp.jpg29/08/2015Brygida Kicińska
  [Collapse]powiat szydłowiecki
   Chlewiska (centrum)park podworskiw centrum wsi, historia obiektu ~/photos/przyroda/panorama_5.jpg29/03/2020Krzysztof Kokoszka
  [Collapse]powiat Warszawa
   WarszawaŚródmieścieOgród Saskiul. Królewska, Marszałkowska, Fredry, Wierzbowa i pl. Piłsudskiego ~/photos/przyroda/warszawa_120_ogrod_saski.jpg28/05/2011Marian Muryn
   WarszawaŚródmieściePark Belwederskiwydzielony z Łazienek Królewskich ul. Belwederska ~/photos/przyroda/warszawa_113_belweder.jpg28/05/2011Marian Muryn
   WarszawaŚródmieściePark Łazienkowskiul. Aleje Ujazdowskie ~/photos/przyroda/warszawa_062_lazienki_krolewskie.jpg27/05/2011Marian Muryn
   WarszawaWilanówpark pałacowyul. Stanisława Kostki Potockiego ~/photos/przyroda/warszawa_047.jpg27/05/2011Marian Muryn
  [Collapse]powiat warszawski zachodni
   Kampinos-drewniane muzeum Kampinoskiego Parku Narodowegona terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy ~/photos/drewniane/kampinos_muzeum.JPG26/08/2007Piotr Słanina
  [Collapse]powiat żuromiński
   --obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkryobszar dwóch dolin rzecznych - Skrwy i Wkry z łąkami i grupami drzew oraz obszar łąk, pól i zadrzewień między nimi ~/photos/przyroda/dsc08836.jpg25/06/2019Brygida Kicińska