jaktrafic.org
Drewniane budownictwo
Szlaki architektury drewnianej
Obiekty na szlakach
lubuskie (Region Kozła)
małopolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
Wszystkie obiekty
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodnipomorskie
zagranica
same skanseny
Odznaki
Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku
Szlak Architektury Drewnianej - Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej woj. śląskiego
Szlakami Drewnianych Kościółków Opolszczyzny
Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej
Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce
Opracowania
Kościoły drewniane woj. Opolskiego

Odznaka "Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej"

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza "Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej" ustanowiona została przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej oraz regionu świętokrzyskiego.
 3. Odznaka jest ustanowiona w trzech stopniach:
  • Brązowym
  • Srebrnym
  • Złotym

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat.
 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, indywidualnych jak i zbiorowych.
 3. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.
 4. Zwiedzony obiekt może być zaliczony tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 5. Dla uzyskania odznaki należy odwiedzić odpowiednią liczbę obiektów:
  • dla stopnia brązowego – 5 obiektów
  • dla stopnia srebrnego – 12 obiektów
  • dla stopnia złotego – 20 obiektów
 6. Wykaz obiektów umieszczono w załączniku do regulaminu.
 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:
  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub email),
  • nazwa zwiedzanego obiektu (informacja o obiekcie),
  • potwierdzenie zwiedzania (pieczątka ze zwiedzanego obiektu, miejscowości w której obiekt się znajduje, potwierdzenie przewodnika, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu).
 3. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 4. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.
 3. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 10.11.2010 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Oddział Miejski PTTK
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 253-15-42


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej" (PDF, 213KB)