Drewniana kaplica MB Różańcowej - BUKÓW ul. Strażacka/Główna

Jak trafić:
Szukając drewnianej kapliczki, najlepiej kierować się na kościół, nie sposób ją przeoczyć. W pobliżu przebiega żółty szlak rowerowy 316Y. Drewniany spichlerz jest na północ od tej kaplicy.
O drewnianej kaplicy:
Zbudowana w 1770 r., drewniana, konstrukcji zrębowej, podmurówka kamienna. Postawiona na rozstaju dróg, na planie prostokąta z trójkątnym zamknięciem od wsch. Wnętrze nakryte stropem. Odrzwia z nadprożem w kształcie dwułucza, na nadprożu data budowy kaplicy. Okna zamknięte półkoliście. Dach dwuspadowy, pobity gontem. Na kalenicy sześcioboczna wieżyczka sygnaturki z hełmem baniastym z latarnią i kopułką. Ołtarzyk nowy, z obrazem MB Różańcowej. W kaplicy drewniana, polichromowana figura św. Izydora.
O Bukowie:
Typ: wieś Warto zobaczyć również:
Gmina: Lubomia
  • Drewniany spichlerz
  • Powiat: wodzisławski
    Województwo: śląskie