Drewniana spichlerz obrzucony gliną - BUKÓW ul. Zabytkowa 6 lub 7

Spichlerz stoi zaraz za płotem przy drodze, jest drewniany z "plamami" gliny. W pobliżu przebieg żółty szlak rowerowy 316Y. Na południe od spichlerza, niedaleko kościoła, znajduje się drewniana kaplica.
O drewnianym spichlerzu:
Tzw. sypaniec, służył do suszenia zboża lub przechowywania owoców. Spichlerz ma archaiczne sklepienie kopulaste. Szczyt szalowany deskami. Daszek dwuspadowy, kryty gontem. Nad drzwiami data 1819r., która dotyczy przeniesienia spichlerza z Owsiszcza.
O Bukowie:
Typ: wieś Warto zobaczyć również:
Gmina: Lubomia
  • Drewnianą kaplicę
  • Powiat: wodzisławski
    Województwo: śląskie