Drewniana kaplica św. Jana Nepomucena - LUBOMIA ul. Nepomucena/ul. Polna

mapka
Kapliczka jest otoczona żywopłotem, wejście od strony ul. Nepomucena. Wewnątrz kapliczki znajduje się figura Jana Nepomucena. Obok kapliczki przebiega żółty szlak rowerowy nr 316Y (zaznaczono tylko fragment). W Lubomi główna (przelotowa) ulica to ul. Asnyka.
Drewnian kaplica
O kaplicy Jana Nepomucena: Figura Jana Nepomucena
Zbudowana ok. 1700 (na tablicy informacyjnej data 1616), drewniana, na planie ośmioboku, konstrukcji zrębowej. Na zewnątrz ściany oszalowane deskami. Odrzwia profilowane, zamknięte łukiem trójlistnym. Drzwi klepkowe, dwuskrzydłowe. Nad wejściem wielopolowe prostokątne okno. Od wsch. okienko zamknięte półkoliście. Dach ośmiopołaciowy, pobity gontem. Sygnaturka baniasta, z latarnią, zwieńczona kopułką, pobita gontem. Wewnątrz polichromowana figura św. Jana Nepomucena, poł. XIX w. Obraz św. Anny nauczającej Matkę Boską.
O Lubomia:
Typ: wieś gminna
Gmina: Lubomia
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie
warto zobaczyć:
  • dwie lipy drobnolistne na granicy z Grabówką
  • pomnik Jana Nepomucena na granicy z Grabówką
  • figurę Jana Nepomucena w kościele
  •