Pomnik Jana Nepomucena & dwie lipy drobnolistne - GRABÓWKA ul. Asnyka

mapka Lipy stoją za pomnikiem Jana Nepomucena, w pobliżu nie ma żadnych innych większych drzew, na tych lipach nie ma żadnych tabliczek informacyjnych.

Pomnik Jana Nepomucena stoi na białym postumencie, znajduje się przed lipami.

O pomniku Jana Nepomucena:
Pomnik Jana Nepomucena
Dwie lipy drobnolistne
Kamienny, postawiona 1738 z fundacji ks. K. Lichnowskiego. Postument prostopadłościenny, na planie prostokąta, z wybrzuszonymi dłuższymi bokami. Przy krótszych bokach esownicowe woluty. Postument wieńczy wydatny gzyms. Na postumencie polichromowana kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z globem u stóp, trzymającego otwartą księgę. Na frontowej ściance postumentu kartusz z herbem Lichnowskich oraz poniżej chronostych.
O lipach:
Po prawej stronie lipa o obwodzie 510 cm, z odłamanym jednym konarem. Lipa po lewej stronie figury ma obwód w pierśnicy 370 cm. Lipy wpisane do rejestru pomników przyrody, nr 245/62.
O Grabówce:
Typ: wieś
Gmina: Lubomia
Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie
Warto zobaczyć również:
  • drewniana kaplica w Lubomiu na ul. Nepomucena
  • figura Jana Nepomucena w kapliczce na ul. Bordynowskiej 21
  •