jaktrafic.org
Wykazy ratuszy
najważniejsze
dolnośląskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
śląskie
wielkopolskie
reszta Polski
Odznaka
Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce
Zdobywcy SzRiRwP

Odznaka "Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce"

odznaka

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem odznaki "Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce" jest zapoznanie turystów z pięknem polskich miast i miasteczek.
 2. Odznakę zdobywać może każdy turysta na wycieczkach pieszych, kolarskich, motorowych lub narciarskich, względnie łącząc różne zwymienionych dyscyplin turystycznych.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni od popularnego przez brązowy,srebrny do złotego.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia.
 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 3. Potwierdzenia pobytu należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w samodzielnie wykonanych kronikach. Forma kroniki jest dowolna.
 4. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować zwiedzenie wymaganej ilości miast uzyskując odcisk pieczątki w książeczce lub kronice. Pieczątkę należy uzyskać obowiązkowo w ratuszu lub na rynku danego miasta (inne potwierdzenia nie będą uwzględniane).
 5. Raz zwiedzane miasto nie może być zaliczone powtórnie na wyższy stopień odznaki.
 6. W przypadku gdy miasto nie posiada rynku ani ratusza nie może być zaliczane przy zdobywaniu powyższej odznaki.
 7. Gdy miasto posiada więcej rynków lub ratuszy to w przypadku gdy jest obowiązkowym należy potwierdzić ratusz opisany w kanonie, jeżeli nie to zwiedzający wybiera który ratusz lub rynek potwierdza.
 8. Jeżeli liczba zwiedzanych miast przekroczy określoną dla danego stopnia, nadwyżkę zalicza się do odznaki wyższego stopnia.
 9. Wymagana ilość zwiedzanych miast na poszczególne stopnie odznaki:

  stopień obowiązkowe pozostałe suma
  popularny 5 10 15
  brązowy 10 20 30
  srebrny 15 30 45
  złoty 20 40 60

III. Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
 2. Kroniki należy nadsyłać na adres:

  Oddział PTTK Radlin
  Ul. Korfantego 52
  44-310 RADLIN
  e-mail: sokol@radlin.pl
  lub
  TYTKO BOGDAN
  Ul. Podleśna 38
  44-282 CZERNICA
  e-mail: botytko@interia.pl

 3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabyć odznaki.
 4. Turyści spoza Radlina przesyłają kronikę na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą - koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej "SOKÓŁ" Radlin w Radlinie przy współpracy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Radlinie.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.
 3. Zespół Weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w stopniu złotym z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Radlinie w dniu 21.02.2007 r. i obowiązuje od 1.03.2007 r.

Kanon krajoznawczy

woj. dolnośląskie

JAWOR - prawa miejskie otrzymał prawdopodobnie w połowie XIII w., ratusz neorenesansowy z 1897 r., siedziba władz samorządowych i administracyjnych.
JELENIA GÓRA - prawa miejskie nadane w połowie XIII w., ratusz klasycystyczny z lat 1744-49 jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.
KŁODZKO - prawa miejskie nadane w 2 poł. XIII w., ratusz w stylu neorenesansowym nadanym w wyniku ostatniej przebudowy w XIX w., siedziba władz samorządowych i administracyjnych.
LEGNICA - prawa miejskie nadane w 1264 r. Stary ratusz - barokowy, przypominający pałac mieści placówki kulturalne, Teatr Dramatyczny i kawiarnię. Nowy ratusz neorenesansowy z lat 1902-05 jest siedzibą władz miejskich.
NOWA RUDA - prawa miejskie nadane w 1434 r., ratusz eklektyczny z lat 1892-94 jest siedzibą władz miejskich.
WAŁBRZYCH - prawa miejskie nadane na początku XV w., ratusz neogotycki z 1856 r. jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.
WROCŁAW - prawa miejskie nadane w 1261 r., ratusz - perła średniowiecznej architektury świeckiej - gotycko-renesansowy z XV w., jest siedzibą Muzeum Sztuki Mieszczańskiej.

woj. kujawsko-pomorskie

CHEŁMNO - prawa miejskie nadane w 1233 r., ratusz renesansowy z XVII w., mieści bogato wyposażone Muzeum Ziemi Chełmskiej.
TORUŃ - prawa miejskie uzyskał w 1233 r., ratusz gotycki z lat 1391-1401 mieści Muzeum Okręgowe.
ŻNIN - prawa miejskie posiada od 1263 r., po ratusz gotyckim z lat 1447-1500 pozostałaWieża mieszcząca Muzeum Ziemi Pałuckiej.

woj. lubelskie

LUBLIN - prawa miejskie otrzymał w 1317 r. Stary ratusz renesansowy z 1495 r. mieści Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnego oraz Pałac Ślubów. Nowy ratusz zbudowany w latach 1827-30 jest siedzibą władz miasta.
ZAMOŚĆ - prawa miejskie od 1580 r., renesansowy ratusz - siedziba Urzędu Miasta należy do najwspanialszych budowli świeckich w Polsce. Zbudowany w latach 1591-1622. W 1992 r. Zamość wpisany został przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.

woj. lubuskie

BYTOM ODRZAŃSKI - prawa miejskie ok. 1289 r., ratusz późnorenesansowy z lat 1602-09 jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.
SZPROTAWA - prawa miejskie od połowy XIII w., ratusz gotycko-barokowy z XIV w. Unikatowy, dwuwieżowy ratusz jest siedzibą władz miasta i gminy.
ŚWIEBODZIN - prawa miejskie nadane na początku XIV w., ratusz renesansowy z 1541r. jest siedzibą Muzeum Regionalnego.
ZIELONA GÓRA - prawa miejskie od 1323 r., ratusz wielokrotnie przebudowywany, w 1801 r. otrzymał klasycystyczną elewację przetrwała do dziś. Jest siedzibą władz miejskich, Urzędu Stanu Cywilnego, mieści również winiarnię i restaurację.

woj. łódzkie

ŁOWICZ - prawa miejskie od 1419 r., ratusz klasycystyczny z lat 1825-28 jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.
ŁÓDŹ - prawa miejskie od 1423 r., ratusz klasycystyczny z 1827 r., siedziba Archiwum Miejskiego.
SKIERNIEWICE - prawa miejskie od 1457 r., ratusz zbudowany w latach 1846-47 jest siedzibą władz miejskich.

woj. małopolskie

BIECZ - prawa miejskie od 1363 r., ratusz zbudowany w stylu gotyckim w XV w., wielokrotnie przebudowywany, obecnie klasycystyczny z renesansową wieżą zegarową - siedziba władz miasta.
KRAKÓW - prawa miejskie nadane w 1257 r., wieża ratuszowa pozostałość po rozebranym w 1817 r. gotycko-renesansowym ratuszu. W wieży mieści się kawiarnia, Teatr Satyry „Maszkaron” oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
NOWY SĄCZ - prawa miejskie posiada od 1292 r., ratusz eklektyczny z lat 1895-97 jest siedzibą władz miejskich.
TARNÓW - prawa miejskie otrzymał w 1330 r., ratusz gotycko-renesansowy z drugiej połowy XIV w. przebudowany w XVI w., obecnie Muzeum Okręgowe.

woj. mazowieckie

BŁONIE - prawa miejskie od 1380 r., ratusz klasycystyczny zbudowany w 1843 r. jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Błonie.
CIECHANÓW - prawa miejskie nadane w połowie XIV w., ratusz neogotycki z 1844 r., Siedziba władz miejskich i Urzędu Stanu Cywilnego.
PŁOCK - prawa miejskie od 1237 r., ratusz klasycystyczny budowany w latach 1824-27, jest siedzibą władz miejskich.
SIEDLCE - prawa miejskie nadane w 1547 r., ratusz barokowo-klasycystyczny z 1771 r. jest użytkowany przez Muzeum Okręgowe.
SZYDŁOWIEC - prawa miejskie od 1427 r., ratusz późnorenesansowy budowany w latach 1602-29 jest siedzibą władz miejskich, Urzędu Stanu Cywilnego i kawiarni.

woj. opolskie

BRZEG - prawa miejskie od 1248 r., ratusz renesansowy budowany w latach 1570-77 jest siedzibą Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, restauracji i Galerii Ratuszowej.
KLUCZBORK - prawa miejskie od 1276 r., ratusz barokowy z XVIII w., siedziba kilku instytucji, m. in. Urzędu Stanu Cywilnego i biblioteki.
NAMYSŁÓW - prawa miejskie od 1249 r., ratusz gotycko-barokowy z XIV w. jest siedzibą władz miejskich.
PACZKÓW - prawa miejskie nadane w 1254 r., ratusz z neoklasyczną fasadą i renesansową wieżą powstał w wyniku przebudowy w latach 1821-22, siedziba władz miasta.

woj. podkarpackie

JAROSŁAW - prawa miejskie od 1375 r., ratusz neorenesansowy zbudowany w latach 1895-96 siedziba władz miasta.
LEŻAJSK - prawa miejskie nadane w 1397 r., ratusz eklektyczny z XVIII w., jest siedzibą władz miasta.
RZESZÓW - prawa miejskie od 1354 r., ratusz kilkakrotnie przebudowywany po ostatnim remoncie nadano mu wygląd z przełomu XIX i XX w., obecnie jest siedzibą władz miasta.

woj. podlaskie

BIAŁYSTOK - prawa miejskie otrzymał w 1749 r., ratusz stylizowany na barokowy dwór zbudowany w latach 1744-61 mieści Muzeum Podlaskie.
SUWAŁKI - prawa miejskie od 1720 r., ratusz klasycystyczny z 1844 r., dawniej siedziba władz miejskich, obecnie w remoncie.

woj. pomorskie

GDAŃSK - prawa miejskie otrzymał w 1236 r., Ratusz Głównego Miasta dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie w XVII w., należy do najwspanialszych budowli ratuszowych w Europie, siedziba Muzeum Historii Miasta. Ratusz Starego Miasta renesansowy budowany w latach 1587-95 jest siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
MALBORK - prawa miejskie od 1276 r., ratusz gotycki budowany w latach 1365-80, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury.
SŁUPSK - prawa miejskie nadane w 1310 r., ratusz neogotycki z końca XIX w. jest siedzibą władz miasta.

woj. śląskie

BIELSKO-BIAŁA - prawa miejskie od 1623 r., ratusz secesyjny z lat 1895-97 jest siedzibą władz miasta.
CZĘSTOCHOWA - prawa miejskie nadane w 1356 r., ratusz klasycystyczny wzniesiony W latach 1828-36 jest siedzibą Muzeum Częstochowskiego.
PSZCZYNA - prawa miejskie nadane w 1 połowie XIV w., ratusz z XVIII w. wielokrotnie Przebudowywany jest siedzibą władz miejskich.
TARNOWSKIE GÓRY - prawa miejskie od 1526 r., ratusz neorenesansowy zbudowany w latach 1896-98 jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.

woj. świętokrzyskie

KIELCE - prawa miejskie nadane pod koniec XIII w., ratusz klasycystyczny powstał w XIX w., jest władz samorządowych i administracyjnych.
SANDOMIERZ - prawa miejskie uzyskał w 1286 r., ratusz renesansowy z pozostałościami gotyckimi z połowy XIV w., wielokrotnie niszczony i odbudowywany, siedziba Muzeum Okręgowego.

woj. warmińsko-mazurskie

KĘTRZYN - prawa miejskie nadane w 1357 r., ratusz eklektyczny budowany w latach 1883-86, siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Kętrzyńskiego Domu Kultury.
LIDZBARK WARMIŃSKI - prawa miejskie od 1308 r., ratusz eklektyczny z przełomu XIX i XX w., siedziba władz miasta.
OLSZTYN - prawa miejskie od 1353 r., Ratusz Staromiejski renesansowy budowany w latach 1623-24 , siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Nowy Ratusz neobarokowy z lat 1912-15 jest siedzibą władz miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i restauracji „Millenium”.
ORNETA - prawa miejskie od 1313 r., ratusz gotycko-barokowy zbudowany pod koniec XIV w., siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
RESZEL - prawa miejskie od 1337 r., ratusz zbudowany w latach 1815-16 jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
SZCZYTNO - prawa miejskie nadane w 1723 r., ratusz neoromański zbudowany w latach 1936-37 jest siedzibą Muzeum Mazurskiego, Urzędu Miasta i Gminy.

woj. wielkopolskie

KALISZ - prawa miejskie ok. 1257 r., ratusz z lat 1920-25 jest siedzibą instytucji Samorządowych i administracyjnych Kalisza.
LESZNO - prawa miejskie w 1547 r., barokowy ratusz powstał w latach 1637-39, jest siedzibą władz Leszna.
OPALENICA - prawa miejskie na przełomie XIV i XV w., ratusz eklektyczny z 1897 r. jest siedzibą władz miasta i USC.
OSTRÓW WIELKOPOLSKI - prawa miejskie na początku XV w., ratusz z 1828 r. jest Siedzibą USC i restauracji.
POZNAŃ - prawa miejskie w 1253 r., renesansowy ratusz z 1550 r. obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania.
RYDZYNA - prawa miejskie od 1422 r., ratusz barokowy z 1752 r. jest siedzibą władz Samorządowych i administracyjnych Rydzyny.
SULMIERZYCE - prawa miejskie w 1457 r., jedyny w Polsce drewniany ratusz z 1743 r. jest Siedzibą Muzeum Regionalnego.

woj. zachodnio-pomorskie

CHOJNA - prawa miejskie od 1271 r., ratusz gotycki zbudowany w drugiej połowie XIV w. Mieści Chojeńskie Centrum Kultury i stylową restaurację.
KAMIEŃ POMORSKI - prawa miejskie od 1274 r., gotycki ratusz z przełomu XIII i XIV w. jest siedzibą władz samorządowych i administracyjnych.
KOŁOBRZEG - prawa miejskie w 1255 r., ratusz z lat 1829-32 zbudowany na reliktach starego gotyckiego z XIV w., siedziba Rady Miejskiej, USC, Kołobrzeskiego Ośrodka Kultury z galerią sztuki współczesnej.
STARGARD SZCZECIŃSKI - prawa miejskie od 1253 r., ratusz gotycki początkowo Dom Kupca był wielokrotnie niszczony i odbudowywany, mieści Radę Miejską, Starostwo Powiatowe i USC.
SZCZECIN - prawa miejskie od 1243 r., Ratusz Staromiejski z poł. XV w., siedziba Muzeum Historii Miasta Szczecina, Ratusz Nowego Miasta tzw. Czerwony Ratusz z lat 1875-79 neogotycki jest siedzibą Urzędu Morskiego.
WOLIN - prawa miejskie od 1279 r., ratusz neogotycki z 1881r., mieści władze Wolina oraz bibliotekę publiczną.


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce" (PDF, 220KB)