jaktrafic.org
Wieże ciśnień
Wieże ciśnień
Wykazy wież ciśnień
dolnośląskie
łódzkie
opolskie
śląskie
wielkopolskie
reszta polski
Odznaka
Poznaj Wieże Ciśnień w Polsce

Odznaka "Poznaj Wieże ciśnień w Polsce"

odznaka

Wieże ciśnień (wieże wodne) są to budowle w formie wieży, na której szczycie znajduje się zbiornik wodny, służący do stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej, który pokrywa wzrost zapotrzebowania. Zbiornik musi być umieszczony powyżej odbiorców ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych. Umieszczony jest na szczycie wieży, góry a czasem nawet wieży na wzniesieniu. Na stacjach kolejowych wieże były używane do zasilania parowozów. Często wieża ciśnień była mylona z wieżowym zbiornikiem na wodę, który jest budowlą natomiast wieża ciśnień to budynek , który posiada fundamenty, ściany i dach, pod którym znajduje się zbiornik na wodę. Zbiorniki wodne mają za zadanie gromadzenie wody – zapewnienia rezerwy w przypadku zwiększonego zużycia i zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz zachowania ciągłości procesów technologicznych w przypadku awarii wodociągu. Pełnią również funkcję zbiornika ppoż.. Z uwagi na znaczne wyniesienie ponad poziom terenu projektowane są indywidualnie i cechuje je kształt i wygląd oraz oryginalność. Obecnie wieże ciśnień prawie całkowicie zostały wyparte przez hydrofory i pozostały głównie jako awaryjne źródła wody do celów ppoż. Mogą one stosunkowo dużo dostarczać przy całkowitym braku zasilania. Najczęściej spotykane wieże ciśnień posiadają oprawę historyzującą lub są zbiornikami wodnymi bez żadnej dodatkowej obudowy. Te pierwsze nierzadko są arcydziełami architektury.

Klasyfikując wieże wg kategorii odbiorców dostarczanej wody, można podzielić wieże ciśnień na:

 • wodociągowe wieże ciśnień (wwc) - miejskie i wiejskie, należące do komunalnych sieci wodociągowych doprowadzających wodę do mieszkań,
 • zakładowe wieże ciśnień (zwc) - zapewniające rozprowadzanie wody w zakładzie przemysłowym, fabryce, gospodarstwie rolnym, szpitalu,
 • kolejowe wieże ciśnień (kwc) z których były napełniane parowozy w czasie kolei parowej, zapewniały one również w wodę całe kompleksy infrastruktury kolejowej.

Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z lokalizacją, historią i danymi technicznymi wież ciśnień w kraju.

 1. Odznaka posiada 5 stopni:
  1. popularny
  2. brązowy
  3. srebrny
  4. złoty
  5. duży złoty
 2. Minimalna ilość zwiedzonych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  1. na stopień popularny – 15
  2. na stopień brązowy – 30
  3. na stopień srebrny – 45
  4. na stopień złoty – 60
  5. na stopień duży złoty – 75
 3. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 10. Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 11. Autorzy, odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2009 z dnia 19.02.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Poznaj Wieże Ciśnień w Polsce" (PDF, 109KB)