jaktrafic.org
Wykazy
obiektów związanych z lotnictwem
ulic, placów i osiedli znanych lotników
Odznaki
im. Żwirki i Wigury - regulamin
im. Żwirki i Wigury - zdobywcy
Chwała Polskich Skrzydeł - regulamin

Odznaka "Chwała Polskich Skrzydeł"

I. Postanowienia ogólne

 1. Dla upamiętnienia i popularyzacji dzieła cywilnych i wojskowych lotników polskich, ich wkładu w rozwój i obronę Polski, a także wkładu w rozwój lotnictwa światowego ustanawia się Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Chwała Polskich Skrzydeł”.
 2. Odznaka ustanowiona została przez Oddział „Żoliborski” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie na wniosek Przodownika Turystyki Pieszej kol. Stanisława Łucia.
 3. Autorem projektu graficznego odznaki jest Włodzimierz Majdewicz. Projekt odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka ustanowiona zostaje w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Złoty stopień można zdobywać wielokrotnie.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów:
  • na stopień brązowy – 50 pkt.
  • na stopień srebrny – 200 pkt.
  • na stopień złoty – 500 pkt.
 3. Punktacja zwiedzanych obiektów:
  Lp. Punktowany obiekt Ilość pkt.
  1. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 40
  2. Pomnik lotników 10
  3. Lotnisko (w granicach dostępnych do zwiedzania) 10
  4. Wystawa, izba pamięci, dział muzeum poświęcony lotnictwu 8
  5. Lądowisko 5
  6. Byłe lotnisko 5
  7. Cmentarz, grób lotników 3
  8. Tablica pamiątkowa związana z lotnictwem 2
  9. Samolot (poza ekspozycją muzealną, lotniskiem itd.) 1
  10. Lot krajoznawczy samolotem 20
  11. Udział w pokazach, piknikach lotniczych, Air Show, itp. 15
  12. Propagowanie lotnictwa polskiego poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych, wystaw itp. 20
 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek wszelkich dyscyplin turystyki.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 7. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
 8. Wiek zdobywającego nie jest ograniczony.

III. Weryfikacja

 1. Potwierdzenia zgromadzonych punktów należy gromadzić w dowolnych książeczkach, zeszytach, kronikach, plikach w sposób ogólnie przyjęty (np. pieczątki, bilety, zdjęcia).
 2. Weryfikację Odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny OTP Oddziału „Żoliborskiego” PTTK na podstawie nadesłanych materiałów zawierających potwierdzenia spełnienia warunków dla odpowiedniego stopnia odznaki. Materiały należy nadsyłać na adres: Oddział „Żoliborski” PTTK, ul. Kasprowicza 40, 01-871 Warszawa.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Oddziału „Żoliborskiego” PTTK może nadać odznakę w trybie honorowym, z pominięciem wymogów regulaminowych.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji TP Oddziału „Żoliborskiego” PTTK.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa „Żoliborz” w dniu 17 grudnia 2009 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 4. Oddział „Żoliborski” PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania odznaki.

Oddział „Żoliborski” PTTK w Warszawie
ul. Kasprowicza 40
01-871 Warszawa
tel. (0-22) 253-30-02
ozoliborski.pttk.pl
e-mail: pttkzoliborz@op.pl


PDF Pobierz regulamin Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej Chwała Polskich Skrzydeł (PDF, 323KB)