jaktrafic.org
Wykazy
obiektów związanych z lotnictwem
ulic, placów i osiedli znanych lotników
Odznaki
im. Żwirki i Wigury - regulamin
im. Żwirki i Wigury - zdobywcy
Chwała Polskich Skrzydeł - regulamin

Odznaka im. Żwirki i Wigury

odznaka
 1. W celu uczczenia 70 rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej ustanawia "Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury"
 2. Odznaka jest jednostopniowa
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem.
 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.
 6. Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania miejsc związanych z życiem kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem. Pobyt w określonych miejscach powinien być potwierdzony w książeczce (kronice) prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę poprzez odciśnięcie pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografii, biletu wstępu, opisu, rysunku. Forma prowadzenia książeczki (kroniki) dowolna.
 7. Aby zdobyć odznakę należy uzyskać 150 punktów. Za zwiedzanie miejscowości, obiektów, miejsc, oraz udział w imprezach przyznawana będzie następująca ilość punktów:

  Punktacja:

  Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury (Terlicko - Czechy, miejsce katastrofy) 50 punktów

  Miejsca związane z życiem Franciszka Żwirki:

  • Święciany (Litwa) - miejsce urodzenia 30 punktów
  • Wilno (Litwa) - edukacja 30 punktów
  • Bydgoszcz - szkoła pilotów 1923 r. (potwierdzenie-aeroklub lub lotnisko) 15 punktów
  • Grudziądz - wyższa szkoła pilotów 1924 r. (potwierdzenie j w) 15 punktów
  • Warszawa - Aeroklub Akademicki, oficer łącznikowy (potwierdzenie - aeroklub lub port lotniczy na Okęciu) 15 punktów
  • Łódź - Centrum Wojskowego Przysposobienia, komendant (potwierdzenie -aeroklub im. Żwirki i Wigury) 15 punktów
  • Dęblin - Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, dowódca eskadry pilotażu (potwierdzenie Szkoła Orląt) 15 punktów

  Miejsca związane z życiem Stanisława Wigury:

  • Warszawa - miejsce urodzenia, edukacja (gimnazjum im. Zamojskiego, studia Politechnika Warszawska 15 punktów
  • Terlicko (Czechy) - miejsce katastrofy (pomnik, wystawa) 25 punktów
  • Warszawa - cmentarz Powązkowski Stary 15 punktów

  Inne miejsca związane z życiem i działalnością Żwirki i Wigury nie wymienione 10 punktów
  Miejsca upamiętniające życie pomnik, nazwa instytucji, nazwa ulicy 10 punktów
  Zwiedzanie obiektów związanych z lotnictwem (muzea, lotniska, aerokluby, wystawy, pokazy lotnicze, loty turystyczne) 5 punktów
  Obiekty lotnicze wolno stojące - samoloty , śmigłowce (np. na skwerach, przy zajazdach itp.) należy podać usytuowanie, model samolotu 1 punkt
  W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz. Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury może być powtarzany.

 8. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
 9. Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój może przyznać odznakę z pominięciem niniejszego regulaminu osobom i organizacjom zasłużonym dla popularyzacji turystyki i historii lotnictwa polskiego. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas Rajdu im. Żwirki i Wigury.
 10. Informacje o obiektach zawarte w kronikach mogą być wykorzystane dla potrzeb własnych Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.
 11. W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć książeczkę (kronikę) w Oddziale PTTK Jastrzębie, ul. Harcerska 14B, tel 4719488 lub 4751669. Po zweryfikowaniu odznaki dokonany zostanie wpis w książeczce (kronice) i wystawiony dyplom upoważniający do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.
 12. Koszt odznaki wynosi 7 PLN, dla turystów odbierających odznakę w Oddziale PTTK Jastrzębie Zdrój (bez przesyłki pocztowej)
  Koszt odznaki 10 PLN dla turystów odbierających odznakę pocztą (należy dołączyć dowód wpłaty na konto Oddziału PTTK Jastrzębie nr 84700001-1414-27006-11 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja z dopiskiem "Odznaka im. Żwirki i Wigury"
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury. należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.
 14. Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 05-03-2002r i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

Zapytania można kierować również na adres: e-mail:pttkjz@alpha.net.pl


Oddział PTTK
ul. Harcerska 14B
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel.(0-32) 471 94 88, 475 16 69


PDF Pobierz regulamin Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury (PDF, 148KB)