jaktrafic.org
Listy zabytów
Najważniejsze listy zabytków
Wykazy
polskie obiekty UNESCO
pomniki historii
obiekty krajoznawcze KOT
kościoły obowiązkowe KOP
Odznaka
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO Polsce

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce"

odznaka

W celu popularyzacji najcenniejszych zabytków Polski, które wpisano na Listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, i uczczenia trzydziestej rocznicy wpisania pierwszych polskich obiektów na Listę, Zarząd OM PTTK w Warszawie ustanowił Odznakę Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada cztery stopnie:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.
  Stopień odznaki Liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
 4. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 5. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 6. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 2. W kronice powinny znaleść się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucją odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
Regulamin zatwierdzony przez ZG PTTK 29 marca 2009 r.
PDF Pobierz regulamin Odznaki "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce" (PDF, 229KB)