jaktrafic.org
Zabytki jurysdykcji karnej
Krzyże kamienne
Kapliczki kamienne
Pręgierze
Kuny, dyby, gąsiory
Wykazy krzyży kamiennych
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
śląskie
reszta Polski
zagranica
Pozostałe wykazy
kapliczki kamienne
pręgierze
inne zabytki jurysdykcji karnej
Odznaki
Szlakiem Krzyży Pokutnych
Zdobywcy SzKP
Krzyże Pokutne w Polsce
Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich

Odznaka Krajoznawcza "Krzyże Pokutne w Polsce"

Wzór odznaki
 1. Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest odszukanie Krzyży Pokutnych w miejscowościach wymienionych w załączniku, ich opisanie i zachęcenie do ich systematycznego poznania.
 3. Odznaka posiada 9 stopni:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty,
  • honorowy.
  • duży brązowy,
  • duży srebrny,
  • duży złoty,
  • duży honorowy.
  Odznakę przyznajemy w kolejności stopni.
 4. Odznakę przyznaje i ewidencję prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile (+48) 507 324 323, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
 5. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia.
 6. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich, jeździeckich itp.
 7. Krzyże pokutne zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
 8. Maksymalny czas zdobywania odznak w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.
 9. Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki.
  Stopień Liczba krzyży
  Popularny 15
  Brązowy 30
  Srebrny 45
  Złoty 60
  Duży brązowy 50
  Duży srebrny 70
  Duży złoty 90
  Duży honorowy pozostałe
 10. Odznaka posiada stopień honorowy, który może zostać nadany osobom - fizycznym i prawnym, za duże zasługi i osiągnięcia na forum krzewienia wiedzy dotyczącej krzyży pokutnych w Polsce.
 11. Odznakę honorowa przyznaję się turystom, którzy zwiedzili 150 krzyży pokutnych i posiadają odznakę złotą.
 12. Osoby, które już posiadaj Odznakę Honorową, oraz odznakę w stopniu dużym złotym, otrzymują za zwiedzenie wszystkich krzyży na terenie Polski, Dużą Honorową Odznakę, Badacza Krzyży Pokutnych w Polsce.
 13. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie potwierdzona Kronika Odznaki lub książeczka turystyczna różnych form turystyki kwalifikowanej. Kronika odznaki musi zawierać dane osobowe i adres zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwę miejscowości krzyży pokutnych oraz datę. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka w treści której wymieniona jest nazwa miejscowości w której zlokalizowano krzyż pokutny lub wykonanie zdjęcia na tle krzyża osoby zwiedzającej, podać wymiary krzyża.
 14. Dokumentację odznaki po opracowaniu należy przesłać na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie celem weryfikacji odznaki.
 15. Po zweryfikowaniu dokumentacji odznaki Zespół Weryfikacyjny w ciągu maksimum 30 dni od otrzymania prześle za zaliczeniem pocztowym Kronikę i odznakę na adres zainteresowanego, Proszę nie przesyłać kopert i znaczków.
 16. Interpretacja w/w regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 17. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.03.2005 r. oraz znowelizowany Uchwałą nr 4 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.09.2009 r.
 18. Znowelizowany Regulamin tej odznaki obowiązuje od dnia 01 października 2009 r.

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl


PDF Pobierz regulamin Odznaki "Krzyże Pokutne w Polsce" (PDF, 319KB)